Test mobil 3

2020 > 03

I källaren är det full aktivitet! Den gamla bastun håller på att få nytt liv med ny inredning och nytt aggregat, ska vara färdigställt den 1 maj.
Man kan boka en em/kväll med tillgång till kök, gymnastiksal, biljardrum och bastu för 350kr/timme. Endast bastun 150kr/timme. Välkomna!
Läs hela inlägget »