Test mobil 3

Besöksinfomation gällande Covid-19

Vi  tar den rådande situationen med Coronavirus på allvar så att du som gäst ska känna dig trygg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 
  • Vi städar noga efter varje gäst och handsprit finns utplacerat på flera ställen.